DVM

DVM staat voor Dynamisch Verkeers Management. Hieronder vallen o.a. matrixborden. Matrixborden boven de weg zijn bedoeld om de snelheid aan te geven die maximum gereden mag worden op dat moment. Vaak begint de signalering al ruim voordat de file begint, onnodig denkt men, maar juist deze vroegtijdige signalering zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer bij files en ongevallen. En bij een stremming op het traject waarschuwt hetzelfde bord de weggebruikers ruim op tijd en geeft advies over alternatieve routes om de bestemming toch op tijd te bereiken.

Zo kunnen verkeersdeelnemers dankzij deze hoogstaande techniek onder meer rekenen op adequate informatievoorziening, maximale veiligheid en de best mogelijke doorstroming. Op hoofdwegen, maar ook in stedelijke gebieden en stadscentra. En bieden we nog talloze andere oplossingen en toepassingen om het verkeer zo feilloos mogelijk te begeleiden. RDDI is gespecialiseerd in het adviseren en aanleggen van DVM systemen en hebben een rijke ervaring met o.a. Rijkswaterstaat en de Provinciale Staten.