VRI

VRI staat voor Verkeers Regelings Installatie en is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen middels het geven van optische signalen aan weggebruikers. De VRI moet zorgdragen voor een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer op conflictvlakken. RDDI techniek & Advies kan u adviseren, project en niet-projectgebonden, met producten zoals verkeerslichten, matrixborden en zelfs stadsilluminatie. Alle producten kenmerken zich door een modulaire opbouw, zijn weerbestendig, onderhoudsvriendelijk en uitgebreid getest. Onze flexibiliteit maakt onze dienstverlening compleet. Vanzelfsprekend geldt voor alle activiteiten van RDDI techniek & Advies op het gebied van verkeerssignalering een kwaliteitsborging volgens de norm ISO 9001. Producten waar RDDI techniek & Advies over kan adviseren, zijn onder andere:

Verkeerslichten, Achtergrondschilden, Verkeerslichten openbaar vervoer, Herhalingslichten, Matrixsignaalgevers, Drukknoppen, Dode hoekspiegel, Illuminatie.